• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Referat Realizacji Inwestycji

Łukasz Łudziński

tel.: 59 8632 853

Do podstawowego zakresu działania należy w szczególności:

1. Planowanie, przygotowywanie, nadzór nad realizacją powiatowych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
2. Monitorowanie przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lęborskiego wskaźników dla inw stycji w projektach inwestycyjnych, w szczególności wskaźników oszczędności energetycznej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej. 
3. Sporządzanie analiz wariantów planowanych inwestycji. 
4. Sporządzanie planów remontów w powiatowych budynkach użyteczności publicznej. 
5. Prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem inwestycji, 
6. Nadzór nad przebiegiem procesu opracowywania dokumentacji projektowej technicznej. 
7. adzór nad realizacją polityki energetycznej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej oraz inicjowanie działań w tym zakresie. 
8. Analiza umów na dostawę energii elektrycznej, ciepła i gazu w powiatowych budynkach użyteczności publicznej 
9. Koordynacja, monitorowanie realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej. 
10. Rozliczenia finansowe prowadzonych inwestycji we współpracy z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.