Odszedł Pan Wacław Kupper

Utworzono: 27-12-2021

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wacława Kuppera, Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego pierwszej kadencji (1999-2002).
Był samorządowcem, politykiem oraz nauczycielem. Pracował w lęborskich szkołach, w tym w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. a następnie w nadzorze pedagogicznym w Lęborku i Słupsku. Sprawował funkcję dyrektora departamentu szkolnictwa w ministerstwie oświaty. W latach 1982-1987 był podsekretarzem stanu w ministerstwie oświaty i wychowania. Od 1984 do 1992 r. stał na czele Szkolnego Związku Sportowego jako jego przewodniczący. Aktywny związkowiec Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Przez wiele lat był politykiem Stronnictwa Demokratycznego, jako m.in. przewodniczący  struktur w Lęborku i członek Centralnego Komitetu w Warszawie. Na przełomie lat 70. i 80. sprawował funkcję Naczelnika Miasta Lęborka. Na początku lat 90. kierował Centralnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr Stronnictwa Demokratycznego.
We wszystkich aspektach działalności był człowiekiem idei porozumienia ponad wszelkimi podziałami. Dla wielu był dobrym kolegą i przyjacielem – zawsze życzliwym i pomocnym.
Rodzinie i najbliższym wyrazy współczucia składają:
Mirosław Tandek – Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego
Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski wraz z członkami Zarządu Powiatu: wicestarostą Edmundem Głombiewskim, Adamem Nowakiem, Jackiem Perłakiem i Ryszardem Wentą

Odszedł Pan Wacław Kupper