W „Bazie” o wolontariacie

Utworzono: 06-12-2022

Otwarte spotkanie wolontariackie zorganizowane zostało w poniedziałek (5.12) w Klubie Osiedlowym „Baza” w Lęborku. W spotkaniu uczestniczyła starosta Alicja Zajączkowska. Wyróżniający się w działaniach wolontariackich otrzymali dyplomy uznania.

To nie przypadkowa data spotkania, bo właśnie 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie. To z jednej strony doskonała okazja dla samych wolontariuszy, by pochwalili się swoimi działaniami i zachęcili tych, którzy na razie stoją z boku – z drugiej strony to okazja by pokazać wszystkim, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych.

Istnieją przeróżne formy wolontariatu: to aktywizacja społeczności lokalnej, promowanie zdrowego trybu życia, działania na rzecz ekologii, praca z młodzieżą i dziećmi, praca z seniorami, z uchodźcami, wspieranie organizacji pozarządowych, praca z mniejszościami, a także promowanie innych kultur, sportu i działania na rzecz zwierząt. Oczywiście wymienione działania nie wyczerpują wszystkich form dostępnych działalności wolontariackich, dla których ograniczeniem może być jedynie wyobraźnia.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1985 roku. W wymiarze międzynarodowym, wolontariat wspiera inicjatywy pokojowe, niesienie pomocy humanitarnej, działa w zakresie monitorowania przestrzegania praw człowieka oraz wspiera organizacje pożytku publicznego.

Zdaniem starosty, bezinteresowna działalność na rzecz środowiska i innych ludzi wymaga szczególnego zauważenia i docenienia, dlatego też podjęte zostaną działania nad organizacją cyklicznego spotkania wolontariuszy w wymiarze powiatowym. Wspólnie z organizatorami spotkania w „Bazie”” Aliną Fegler-Kotkiewicz – prezeską Stowarzyszenia EDUQ i Marzeną Engel – prezeską Regionalnego Centrum Młodzieży, starosta wręczyła dyplomy uznania za działalność wolontariacką. Wyróżnieni zostali: Franciszek Engel, Alicja Hirsch, Anna Gertner, Iwona Goska, Artur Goska, Jerzy Bagiński, Małgorzata Wróblewska-Siewiera, Maria Engel, Joanna Babińska, Kaja Lidzbarska, Mariola Małecka, Paweł Małecki, Zuzanna Młynek i Wojciech Bucior.

Oprócz wolontariuszy z „Bazy” zaprezentowali się wolontariusze z Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu oraz „Błękitny Patrol” z Łeby, skupiający ludzi w różnym wieku i różnych specjalności i zawodów, których łączy wspólny cel – Bałtyk - polskie  okno na świat. O jego czystość i bezpieczeństwo żyjących w nim organizmów dbają właśnie wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF. Na co dzień pomagają fokom, morświnom i ptakom morskim, a także wszystkim innym potrzebującym wsparcia zwierzętom. Ogółem na całym wybrzeżu w działania Błękitnego Patrolu zaangażowanych jest 200 osób. O wolontariacie w wymiarze międzynarodowej integracji środowisk, wzajemnym poznawaniu i wymianie kulturalnej, a także o powodach przyjazdu właśnie do Lęborka, mówili działający w centrum wolontariatu przybysze z innych krajów, w tym z Ukrainy, Turcji czy Gruzji.