WAŻNE!!!

Utworzono: 24-03-2020

Od 25 marca na terenie całego kraju wprowadzone zostaną nowe ograniczenia związane z walką z epidemią koronawirusa

Wprowadzono zakaz wychodzenia z domu z wyjątkiem:
drogi do pracy
wolontariatu w walce z koronawirusem
czynności niezbędnych spraw życia społecznego (zakupy, wyprowadzanie psa)

Wprowadzono ograniczenia liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej
Maksymalna liczba pasażerów w autobusach, tramwajach, pociągach nie powinna przekraczać 50% liczby miejsc siedzących. Pasażerowie powinni siadać co 2 rzędy miejsc w pojeździe.

Wprowadzono zakaz zgromadzeń i przemieszczania się powyżej 2 osób z wyjątkiem zgromadzeń w których uczestniczą członkowie rodziny.

Utrzymano także pozostałe wprowadzone wcześniej ograniczenia.

 

WAŻNE!!!