WTZ zawieszają działalność

Utworzono: 12-03-2020

Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska zarządzeniem nr 12/2020 z dn. 12.03 br., zdecydowała o zawieszeniu czasowym działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zawieszenie będzie obowiązywało od 12 marca do 25 marca br.

Czasowe zawieszenie działalności WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych źródeł chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na podstawie tego samego aktu prawnego, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski wydał polecenie organom samorządu powiatowego, miejskiego i gminnego, zamknięcia czasowego działalności placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziecinnych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja wojewody obwarowana jest klauzulą natychmiastowej wykonalności.

WTZ zawieszają działalność