Z ostatniekj chwili. Odwołane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach na terenie Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 11-03-2020

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Rządu od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, natomiast w dniach od 16 do 25 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostają odwołane wszystkie zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkołach ponadpodstawowych zostają zawieszone w okresie od 12 do 25 marca br.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w jednostkach oświatowych  nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi świadczą pracę.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Z ostatniekj chwili. Odwołane