Z wojewodą o Covid-19

Utworzono: 02-04-2020

Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska odbyła wideotelekonferencję z wojewodą pomorskim w sprawie działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się patogenu SARS-CoV-2. W zdalnym połączeniu uczestniczyli wszyscy starostwie z województwa pomorskiego oraz prezydenci miast na prawach powiatu. Dobrą informacją jest to, że województwo pomorskie ma najniższy wskaźnik zakażeń w skali całego kraju.

Dyskusję zdominowały kwestie dotyczące dostępności środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych, do których dostęp jest utrudniony. Braki występują również w zakresie specjalistycznych pełnych kombinezonów ochronnych. Jak wspomniał Prezydent Sopotu, medyczne służby ratownicze w tym mieście otrzymały tylko 10 procent zapotrzebowanych materiałów, co jego zdaniem jest sytuacją katastrofalną. Wojewoda zwrócił się do samorządowców o bieżące zgłaszanie potrzeb, co ma umożliwić akcyjną pomoc w miejscach, w których problem jest najbardziej dotkliwy oraz by sprawniej organizować przyszłe transporty tych materiałów. W związku z zaostrzeniem zasad postępowania, wszystkie powiaty nadmorskie zdecydowały o podjęciu działań monitorujących obszary w pobliżu morskich plaż. Jak mówił Starosta Nowodworski, podczas minionych weekendów zdarzały się sytuacje prób rezerwacji kwater przez turystów z terenu kraju. W Łebie obszar wybrzeża patrolowany będzie przez połączone siły policji i straży miejskiej. Łączone patrole pojawią się także w gminach, które nie mają własnej straży gminnej, natomiast zadeklarowały partycypację w kosztach paliwa do pojazdów zespołów patrolowych. Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska zwróciła się do wojewody o wzięcie pod szczególną uwagę szpitala w Lęborku i doposażenie go w potrzebny sprzęt. Ponadto, mając na uwadze ogromny wpływ na stan powiatowych finansów subwencji oświatowej, zwróciła się do wojewody o przyspieszenie przekazania informacji na temat podzielonych pieniędzy z subwencji. Wojewoda zapewnił, że podczas następnej wideokonferencji, w przyszły czwartek, na temat oświatowych subwencji wypowie się Pomorski Kurator Oświaty. Koronawirus to nie tylko zagrożenie epidemiczne. W związku z zatrzymaniem większości działalności, wstrzymaniu pracy przez zakłady i szkoły, ekonomiczne skutki epidemii odczuwają nie tylko sami przedsiębiorcy, ale również transport. Starosta Wejherowski zwróciła uwagę, że tamtejszy PKS sprzedał znikomą, w porównaniu do poprzednich okresów, liczbę biletów miesięcznych, co stawia tę firmę w sytuacji prawdopodobieństwa braku finansowej płynności. Straty finansowe odnotowują także zakłady komunikacji miejskiej. Wynika to z wyłączenia z użytkowania połowy miejsc w środkach masowej komunikacji. O ciekawej inicjatywie instruktorów miejscowych szkół jazdy mówił Starosta Chojnicki. Instruktorzy gotowi są przejść szkolenia uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, ponieważ chcą wesprzeć transport sanitarny w przypadku, gdyby któryś z kierowców trafił do kwarantanny lub uległ zakażeniu. Uprzedzając prawdopodobne kolejne zaostrzenie zasad postępowania przeciwepidemicznego, Prezydent Słupska zadeklarował, że samorząd miejski dostarczy maskę ochronną każdemu mieszkańcowi tego miasta. Wśród tematów epidemicznych znalazły się także kwestie odbywania kwarantanny przez dzieci z pieczy zastępczej oraz wyposażenie w środki ochrony domów pomocy społecznej. Problem stanowi także odbywanie kwarantanny przez osoby bezdomne, które powinny przejść taką procedurę przed umieszczeniem ich w ośrodku pomocy. Ogromny problem stanowi powołanie instytucji Koronera, czyli osoby uprawnionej do stwierdzania zgonu osób bezdomnych. Część dyskusji zdominował temat organizowania izolatoriów, czyli miejsc odosobnionego przebywania osób zakażonych, których stan nie wymaga hospitalizacji.
Na dzień dzisiejszy województwo pomorskie zabezpieczyło trzy szpitale zakaźne. Są to Szpital Marynarki Wojennej, Szpital Zakaźny w Gdańsku i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Zorganizowanych zostało również 10 miejsc na obszarze województwa, w których odbywać się może kwarantanna zbiorowa. Lokalizacje te są w stanie zabezpieczyć 636 miejsc, z czego obecnie wykorzystanych jest 150. Finansowanie tych ośrodków w 100 procentach zabezpiecza budżet państwa. Dobrą wiadomością jest to, że pomorskie znajduje się na pierwszym miejscu wśród województw z najmniejszą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia ze wskaźnikiem zaledwie 2,4 osób na 100 tys. mieszkańców.

Z wojewodą o Covid-19
Z wojewodą o Covid-19