Zapraszam na LXI sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Zapraszam na LXI sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 22 marca 2024 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Lęborskim za 2023 rok.
 5. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2023 roku na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.
 6. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Lęborskim.
 7. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Lęborskiego od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.
 8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Lęborskiego w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2024 rok oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2024-2035 oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redkowicach” oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tawęcinie” oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego do cysterny gaśniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lęborskiej” oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz podjęcie uchwały.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.