• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się 10 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu  
w okresie między sesjami.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028 oraz podjęcie uchwały.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na  2019 rok oraz podjęcie uchwały:
•    przedstawienie projektu uchwały,
•    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2019 rok,
•    przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej,
•    dyskusja,
•    głosowanie.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stefana Towpasza na działalność Starosty Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2019 oraz podjęcie uchwały.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2019 oraz podjęcie uchwały.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Zamknięcie obrad.

Tweety użytkownika @PowiatLeborski