Dla mieszkańców miasta Lęborka dostępne są dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska

Utworzono: 29-09-2015

 Szczegółowe informacje:

http://www.ekolebork.pl/dofinansowania/