Spotkanie z sołtysami pn. ,,Rozwój wsi - rola sołtysa i instrumenty wsparcia’’

Utworzono: 07-11-2016

W dniu 27 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku zorganizowano spotkanie  z sołtysami z Powiatu Lęborskiego pn. ,,Rozwój wsi  - rola sołtysa i instrumenty wsparcia’’. Podczas spotkania Starosta Lęborski, Teresa Ossowska - Szara uhonorowała 9 sołtysów z gmin powiatu lęborskiego, najlepiej gospodarujących funduszami sołeckimi:

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
- Pani Aleksandra Majchrzak – sołtys sołectwa Krępa Kaszubska
- Pan Kazimierz Korda – sołtys sołectwa Lubowidz
- Pan Krystian Chrzanowski – sołtys sołectwa Tawęcino

Gmina Wicko:
- Pani Helena Krzyżanowska – sołtys sołectwa Charbrowo
- Pani Dorota Tomkowicz – sołtys sołectwa Sarbsk
- Pani  Iwona Wierzbicka – Budzeń – sołtys sołectwa Białogarda

Gmina Cewice:
- Pan Jan Itrych – sołtys sołectwa Maszewo - Lęborskie
- Pani Danuta Solska – sołtys sołectwa Oskowo
- Pani Justyna Lica – sołtys sołectwa Karwica

Program spotkania:
1. Otwarcie spotkania i przywitanie gości Pani Teresa Ossowska - Szara, Starosta Lęborski
2. Wyróżnienie najbardziej gospodarnych sołtysów z terenu powiatu lęborskiego
3. Rola sołtysa i instrumenty wsparcia w rozwoju wsi Pan Ireneusz Niewiarowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
4. Pięknie mieszkam, pięknie żyję  - zmiany oblicza wsi poprzez rewitalizację zagród .Wyższa Szkoła Inżynierii i Gospodarki w Słupsku – rektor prof. nadz. dr inż. Stanisław Szyszko
5. Działania proekologiczne w walce z niską emisją na wsi Pani Violetta Kurkiewicz - Zajączkowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
6. Podsumowanie spotkania - dyskusja