Odbyło się V Forum Senioralne

Lęborskie Centrum Kultury "Fregata", zapełnione do ostatniego miejsca, gościło w dniu 8 czerwca br. uczestników V Powiatowego Forum Senioralnego.

            Spotkanie seniorów i mieszkańców powiatu zorganizowane zostało przez Panią Teresę Ossowską-Szarą, Starostę Lęborskiego oraz Panią Elżbietę Godderis, Wicestarostę Lęborskiego.

            V Forum Senioralne swoją obecnością zaszczycił Pan Senator Kazimierz Kleina, który podkreślił jak ważną rolę dla Powiatu Lęborskiego odgrywa propagowanie polityki senioralnej.

            Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania informacji na temat realizowanych zadań w Powiecie Lęborskim w zakresie opieki nad seniorem.

Swoje wystąpienia zaprezentowali:

  1. Pani Barbara Badowska – Średniawa, Przewodnicząca Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Ambasador na Pomorze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych w Warszawie.
  2. Pani Lidia Kodłubańska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
  3. Pani Marzanna Budzeń-Kalinowska, Specjalista Geriatrii w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
  4. Marek Pilch, Ambasador Głosu Seniora i zdrowego stylu życia.

            Podczas spotkania podziękowano przedsiębiorcom z terenu powiatu lęborskiego za włączenie się do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

            Uroczystość wzbogacona została występami artystycznymi. Talenty wokalne zaprezentowały Uniwersytety Trzeciego Wieku z Lęborka, Cewic i Nowej Wsi Lęborskiej w ramach realizowanego w 2017 r. projektu „Integracja kulturalna środowiska senioralnego w powiecie lęborskim”. Na zakończenie Forum Zespół „Bel Canto” z Łeby rozśpiewał publiczność repertuarem z lat 20 i 30.

Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne
Odbyło się V Forum Senioralne