OGŁOSZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO

Utworzono: 02-04-2020

Lębork, dnia 26 marca 2020 roku

W SPRAWIE ZMIANY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W LĘBORKU W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU EPIDEMII

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. póz. 491 z późn.zm.), Starosta Lęborski wprowadza reorganizację pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Starostwo Powiatowe w Lęborku od dnia 30 marca 2020 roku do odwołania, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku, będzie zamknięte dla klientów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikiem będzie możliwy przede wszystkim elektronicznie (e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl lub starostwo lebork@poczta.onet.pl) lub telefonicznie (tel.: 59 8632 810 - centrala; 59 8632 824 biuro obsługi interesanta; telefony do kierownictwa urzędu https://powiatleborski.bip.gov.pl/kierownictwo/kierownictwo.html).

Odbierana będzie poczta tradycyjna. Przy bocznym wejściu do urzędu znajduje się skrzynka pocztowa oraz czynne będzie okienko podawcze, w którym będzie można zostawić korespondencję.

Istnieje również możliwość rejestracji pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie: 59 8632 815.

W pozostałych sprawach Klienci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny z właściwym naczelnikiem/kierownikiem, w wyznaczonych miejscach Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Skarbnik Powiatu                                                                  59 8632 811

Sekretarz Powiatu                                                                59 8632 804

Geodeta Powiatowy                                                              59 8632 834

Naczelnik Wydziału Komunikacji                                       59 8632 815

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych            59 8632 833

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska                           59 8632 822

Naczelnik Wydziału Budownictwa                                      59 8632 858

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego                                 59 8632 849

Główna Księgowa                                                                 59 8632 856

Kierownik Biura Rady Powiatu                                           59 8632 803

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji                            59 8632 853

Kierownik Referatu Programów Pomocowych                    59 8632 851

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji                             59 8632 820

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa                                    59 8632 823

Powiatowy Rzecznik Konsumenta                                      59 862 88 41

Biuro Rzeczy Znalezionych                                                 59 8632 805

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie lub po wcześniejszym umówieniu wizyty w Starostwie pod numerem telefonu 59 8632 824. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość

wniosków wraz z załącznikami.

Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:

/iwlfys982r/skrytka

/iwlfys982r/SkrytkaESP

Możliwe jest załatwienie części spraw urzędowych na stronie https://obywatel.gov.pl lub  za     pomocą     formularza     uniwersalnego    umieszczonego  na stronie https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Wspólnie zadbajmy o zdrowie Nasze i Naszych najbliższych. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu Lęborskiego jest najważniejsze.

 

OGŁOSZENIE STAROSTY