• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Posiedzenie w sprawie uwarunkowań środowiskowych dotyczących odwiertów gazu z łupków na terenie powiatu lęborskiego

Dnia 26 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Lęborskiego, na którym przedstawicie firmy Lane Energy Poland sp. z o. o., posiadającej koncesję Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w rejonie "Lębork", omawiali uwarunkowania środowiskowe dotyczące wykonania odwiertów gazu z łupków na terenie powiatu lęborskiego.