• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zaproszenie do prac w Lokalnym Komitecie Dialogu - porozmawiajmy o gazie łupkowym!

Starosta Lęborski serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Lęborskiego na pierwsze spotkanie Lokalnego Komitetu Dialogu. Celem LKD jest otwarcie pierwszego w Polsce niezależnego, obywatelskiego dialogu o gazie łupkowym, zapewniającego uczestnikom możliwość świadomego kształtowania procesów, nabywania wiedzy, kompetencji i umiejętności

Spotkanie odbędzie się 22.10.2013r. o godz. 14:00 w Starostwie 

Powiatowym w Lęborku.

Organizację spotkań poprzedziły trzymiesięczne badania społeczne, prowadzone przez zespół socjologów. Raport z badań pt.: „Diagnoza lokalna” miał na celu rozpoznanie nastawienia mieszkańców, samorządu i przedsiębiorców do gazu łupkowego. Na jej podstawie zaprojektowano proces dialogowy, szczególnie w kwestii edukacyjno-merytorycznej. Wyniki i wnioski z diagnozy będą omawiane na debatach otwarcia w każdym powiecie objętym programem, a później upublicznione.

Uczestnicy LKD będą spotykać się z wybranymi przez siebie ekspertami z różnych dziedzin, dyskutować i wyrażać swoje opinie, a w końcu negocjować warunki umowy społecznej dotyczącej warunków eksploatacji gazu łupkowego (z koncesjonariuszem).

Udział w LKD Pozwoli uczestnikom programu na samodzielne, nie ograniczane przez organizatorów, wyrobienie indywidualnych opinii i docieranie do potrzebnych informacji.

Do udziału w pracach LKD mogą zgłosić się wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także inwestorzy - koncesjonariusze prowadzący prace poszukiwawcze na danym terenie.