II etap zakończony – Nowa droga do Popowa

Ponad 2 mln zł kosztowało sfinalizowanie II etapu gruntownej przebudowy drogi do Popowa, będącej częścią tzw. „kaszubskiego skrótu” do Trójmiasta. Całość inwestycji wraz z I etapem kosztowała blisko 6 mln zł i została sfinansowana wspólnymi siłami Powiatu Lęborskiego, Gminy Cewice, Gminy Linia, Miasta Lębork i Funduszu Dróg Samorządowych.

To strategiczna inwestycja usprawniająca ruch kołowy między Lęborkiem i Trójmiastem. Z tego komunikacyjnego szlaku chętnie korzystają kierowcy dowożący pasażerów do portu lotniczego w Gdańsku, ciężki transport towarowy oraz wszyscy ci, którzy chcą uniknąć uciążliwości podróżowania drogą nr 6 wiodącą przez tzw. „małe Trójmiasto”, czyli Wejherowo, Redę i Rumię do Gdańska. Mniejsze natężenie ruchu poza dużymi ośrodkami miejskimi i brak spowalniającej sygnalizacji świetlnej, to niewątpliwe atuty tego drogowego połączenia. Do tej pory, stan techniczny drogi, niedostosowana do współczesnych wymogów zniszczona nawierzchnia, niewystarczający stan infrastruktury okołodrogowej w miejscowościach leżących na tej strasie, powodowały znaczne zagrożenia i uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Pierwszy etap gruntownej przebudowy udało się zakończyć 18 listopada ub. roku. Dzisiaj (16.07.2020) inwestycja została w pełni zakończona. – Cieszę się, że tę inwestycję udało nam się dzięki doskonałej współpracy z samorządami i przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych, przyznanych przez wojewodę tak sprawnie zrealizować – mówiła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Mam nadzieję, że kolejne inwestycje również spotkają się z przychylnością władz wojewódzkich i pracowników Urzędu Wojewódzkiego, z którymi świetnie współpracowało się przy realizacji tego zadania.  Staroście wtórował senator RP Kazimierz Kleina, wyrażając zadowolenie z zakończenia inwestycji czyniącej dojazd do stolicy województwa łatwiejszym i bezpieczniejszym oraz nadzieję na kontynuacje działań podjętych w celu realizacji budowy trasy S-6. W uroczystym przekazaniu drogi do użytku uczestniczyli: Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski, Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski, Jerzy Bańka – Wójt Gminy Cewice, członkowie Zarządu Powiatu Lęborskiego – Adam Nowak i Jacek Perłak, Marek Kuriata - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Transportu i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Lęborskiego oraz Marcin Brodalski, asystent posła Piotra Müllera, Rzecznika Rządu RP, który na ręce władz Powiatu Lęborskiego wręczył list gratulacyjny od posła P. Müllera, w którym Rzecznik Rządu, jako poseł na Sejm RP, reprezentujący Pomorze zapewnił o trosce w zakresie stanu bezpieczeństwa drogowego, rozwoju infrastruktury drogowej regionu i podejmowanych działaniach na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców. W uroczystości oddania drogi do eksploatacji uczestniczyli także przedstawiciele Drogomexu Sp. z o.o. – wykonawcy przedsięwzięcia.

Środki z funduszu centralnego, znajdujące się w zarządzie Wojewody Pomorskiego w formie Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiące blisko połowę wartości II etapu inwestycji umożliwiły jej zakończenie w pełnym zakresie przewidzianych zadań inwestycyjnych.

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G”, czyli w skrócie właśnie II etap przebudowy drogi do Popowa to zadanie o szerokim zakresie robót drogowych – mówi Adrian Wenta, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku – Można powiedzieć, że ten odcinek drogi został wykonany na nowo.  W zakresie inwestycji znalazły się: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudów i elementów ulic, wykonanie nawierzchni o parametrach wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G, wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej, wykonanie poszerzeń, przebudowie zjazdów i chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier i stalowych poręczy ochronnych, wyznaczenie granic pasa drogowego wraz z montażem słupków betonowych „PAS DROGOWY” oraz czynności zabezpieczające w postaci ogrodzeń umożliwiających migrację zwierząt, a także zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac budowlanych i wykonanie stałego oznakowania poziomego i pionowego. Wstępnie planowane zakończenie budowy miało nastąpić z końcem lipca br., jednak ten termin udało się przyspieszyć o dwa tygodnie. Finalizacja obu etapów przebudowy w okresie niespełna roku od zawarcia wymaganych umów i porozumień to znaczący sukces zarówno w wymiarze finansowym jak i pod względem umiejętności, a przede wszystkim dobrej woli współpracy samorządowców, którzy pomimo szczupłości posiadanych budżetów, zdecydowali się na przeprowadzenie inwestycji służącej poprawie warunków komunikacyjnych w regionie poprzez odciążenie połączenia drogą nr 6 i drogą 214 wiodącą przez tereny Gminy Cewice.

II etap zakończony – Nowa
II etap zakończony – Nowa
II etap zakończony – Nowa
II etap zakończony – Nowa
II etap zakończony – Nowa
II etap zakończony – Nowa
II etap zakończony – Nowa
II etap zakończony – Nowa