Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych (CUS).

Utworzono: 07-05-2021

- Dofinansowanieze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.000.000,00 zł

- Całkowita wartość Inwestycji 4.200.000,00 zł

 

Celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze, I i II piętrze budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Punktu Wsparcia Rodziny
i Dziecka, CUS i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Modernizacja budynku
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz materiałów, w celu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, co wpłynie na ochronę i poprawę środowiska lokalnego oraz rozwój społeczno-gospodarczy z zachowaniem równowagi przyrodniczej.

Adaptacja budynku po placówce