Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lęborskiego.

Utworzono: 07-05-2021

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.206.543,33 zł
- Całkowita wartość Inwestycji 3.562.826,17 zł

 

W ramach dofinansowania objęte zostaną jednostki Powiatu Lęborskiego: budynek Starostwa Powiatowego, szkoły ponadpodstawowe oraz szpital powiatowy.Niezbędne jest podjęcie prac budowlanych/dostosowawczych, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym m.in. montaż systemów przeciwpożarowych, oddymianie klatek schodowych, strefy pożarowe. Celem inwestycji jest dostosowanie budynków do obecnych standardów w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałów, co wpłynie bezpośrednio na ochronę i poprawę środowiska lokalnego oraz rozwój społeczno-gospodarczy z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Poprawa bezpieczeństwa