Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku.

Utworzono: 07-05-2021

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.448.000,00 zł
- Całkowita wartość Inwestycji 2.720.000,00 zł

 

Termomodernizacja ZSO nr 1 w Lęborku swoim zakresem obejmuje: odnowienie elewacji frontowych, docieplenie tarasów nad wejściami, docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy – część podziemna, wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą, modernizacja instalacji C.O, wymieniona zostanie instalacja oświetlenia na efektywniejszą w postaci LED. Celem inwestycji jest transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów.

Termomodernizacja budynku