Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażenia, montażem urządzenia, jego uruchomieniem oraz wykonaniem niezbędnych testów.

Utworzono: 07-05-2021

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.080.000,00 zł
- Całkowita wartość Inwestycji 1.200.000,00 zł

 

Inwestycja wpisuje się w założenia polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, poprzez realizację inwestycji zapewniającej równy dostęp wszystkim potrzebujących do świadczeń w zakresie ochrony zdrowia. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu medycznego, wykorzystującego najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z zakresu zmniejszonego poboru energii elektrycznej, pośrednio inwestycja wpłynie na ochronę zasobów środowiska naturalnego, natomiast bezpośrednio na ochronę zasobów społecznych.

Zakup i dostawa mammografu