• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktywność zawodowa na zdrowie

Informacja o projekcie

W dniu 19 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził uchwałą Nr 1112/347/10 listę rankingową wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 02/POKL/6.1.1/2010 w ramach poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Rekrutacja do projektu

„Aktywność zawodowa na zdrowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Aktywność zawodowa na zdrowie"

 Zgodnie z § 5 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywność zawodowa na zdrowie” przyjętym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwałą nr 16/11 z dnia 04.02.2011 roku informuję, iż wznawia się rekrutację do projektu.

24-10-2011 - Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywność zawodowa na zdrowie”

Dnia 24 października 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywność zawodowa na zdrowie”.