• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Koniec z bezrobociem i zasiłkami – ruszam do pracy

Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII, Działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1. 
Wartość projektu: 103 480,56 zł.