Służby, instytucje i straż w Lęborku

Starostwo Powiatowe Lębork
tel.: 59 86-32-810
ul. Czołgistów 5 
84-300 Lębork 
fax: 59 862-32-850 
starostwo_lebork@poczta.onet.pl

Urząd Miasta Lębork
tel.: 59 862-42-80
ul. Armii Krajowej 14 
84-300 Lębork 
tel.: 59 862-42-80 
fax: 59 862-24-27 
burmistrz@www.lebork.pl 
www.lebork.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
59 8621 034
budynek Starostwa Powiatowego

Urząd Miasta Łeba
59 8661513
ul. Tadeusza Kościuszki
84-360 Łeba

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
59 8612428
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Urząd Gminy Cewice
59 8611411
ul. Witosa 16
84-312 Cewice

Urząd Gminy Wicko
59 8611182, 59 86 111 83
Wicko 60
84-352 Wicko
fax: 59 86 111 01

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
59 86 333 66
ul. Stryjewskiego 37
84-300 Lębork

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
tel. 59 8635 325
ul. Juliana Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
59 862 1010
Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Gdańska 63
84-300 Lębork

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
59 8622180
Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork

Powiatowy Urząd Pracy
59 8623744
ul. Gdańska 36
84-300 Lębork

Zarząd Dróg Powiatowych
59 8623987
ul. Czołgistów 5a
84-300 Lębork

Komenda Powiatowa Policji
59 8634 900
ul. Toruńska 5
84-300 Lębork

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
PCPR w Lęborku
ul. Czołgistów 5 
84-300 Lębork 
tel.: 59-8628-106, fax. 59-8621-406

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
59 8632 844
59 8621 406
pinb.lebork@gda.winb.gov.pl