Szkoły publiczne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
59 8621577
im. Janusza Korczaka
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do pracy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
ul. Mikołaja Reja 18
84-300 Lębork

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59 8621834
ul. Okrzei 15a
84-300 Lębork

Młodzieżowy Dom Kultury
59 8621645
ul. Różewicza 2
84-300 Lębork

Powiatowe Ognisko Artystyczne
59 8622 394
ul. Legionów Polskich 35
84-300 Lębork

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
59 8621 293
ZSO 1 im. Stefana Żeromskiego 
Liceum Ogólnokształcące nr 1
ul. A. Dygasińskiego 14 
84-300 Lębork 
tel.: 59 8621 293
e-mail: 1lolebork@op.pl
strona internetowa - www.lo1.lebork.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
59 8622 297
ZSO 2 im. Karola Wojtyły,
ul. Marcinkowskiego 1
II Liceum Ogólnokształcące 
ul. Marcinkowskiego 1 
84-300 Lębork 
tel.: 59 8622 297
e-mail: sekretariat@zso2.com
strona internetowa - www.zso2.com

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych
59 8622 295
ZSMI im. prof. H. Mierzejewskiego
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork 
tel.: 59 8622 295
e-mail: sekretariat@zsmi.pl 
strona internetowa - www.zsmi.pl


Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Pionierów 16
84-300 Lębork 
tel.: 59 8621 667
e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl
strona internetowa - www.pce.lebork.pl

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
059 8622 192
ZSGZiA im. Gryfa Pomorskiego 
ul. Warszawska 17
84-300 Lębork 
tel.: 59 8622 192
e-mail: zsgzia@gmail.com 
strona internetowa - zsgzia.lebork.pl