Informator dla pracodawców i przedsiebiorców

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć Państwu usługi i instrumenty rynku pracy, które mogą być realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.