Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

Został wydany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Ukazuje on polskie przedsięwzięcia ekonomii społecznej, czyli te, które łączą realizację celów społecznych ze skutecznym działaniem na rynku. Takich przedsięwzięć jest w Polsce wiele. Każde z nich ma swoją specyfikę, własną historię, liderów. Każde jest niepowtarzalne. Łączy je determinacja, zaangażowanie, poświęcenie ludzi, którzy mimo przeszkód chcą zrobić coś dobrego, chcą, żeby było lepiej.

http://www.ekonomiaspoleczna.pl