Nasza wieś naszą szansą

To konkurs grantowy realizowany od 2001 roku w polskich wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców. 

Można spotkać go także pod inną nazwą: 

"Co można zrobić za 10 000 złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu popegeerowskim?"

Projekty zrealizowane w latach 2000 – 2007 w ramach konkursu grantowego "Nasza Wieś Naszą Szansą"

http://witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1883&

Atlas inicjatyw

Jest to baza danych dotycząca aktywności społecznych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Jest spisem pomysłów, który może stać się inspiracją dla lokalnej społeczności, może też ułatwić znajdowanie partnerów, sponsorów i współpracowników.

http://witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=102: