Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie programy operacyjne i regionalne na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę. Ostatnie decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

Pierwszy konkurs na lata 2014-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa. W resorcie oraz regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. 

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. 

Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Tak jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020.

Pomorskie: inwestycje wyniosą 2,19 mld euro, (w tym około 1,86 mld euro wkładu UE). Celem jest zwiększenie odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw do 13 proc., wsparcie 3700 przedsiębiorstw, modernizacja 110 km linii kolejowych i 150 km dróg, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii do 18 proc. i ochrona przeciwpowodziowa dla 36 tys. osób. Około 33 tys. bezrobotnych otrzyma pomoc w poszukiwaniu pracy lub doskonaleniu swoich kwalifikacji. Z tych środków pokryte zostaną również koszty staży dla 45 tys. uczniów. Powstanie około 4 tys. miejsc w żłobkach i 3 tys. miejsc w przedszkolach.

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/148544/Unijne-tak-dla-RPO--Komisja-Europejska-zatwierdzila-dziewiec-programow-regionalnych-na-lata-2014-2020