Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 3 marca br. uchwałą nr 196/20/15 przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zatwierdzony decyzją C(2015) 908 przez Komisję Europejską w dn. 12 lutego br.

Tym samym zakończyły się negocjacje programu z Komisją Europejską a region będzie miał do dyspozycji ponad 1,8 mld euro.

Regionalny Program Operacyjny