Wsparcie nowatorskich prac rozwojowych – rusza kolejny konkurs z PO IR

Ogłoszono drugi konkurs z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) z pulą 500 mln zł. Od 7 maja do 22 czerwca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań. Pomogą one przedsiębiorcom dojść do etapu, w którym będzie można je skomercjalizować.

Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej PO IR. Organizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla małych, średnich i dużych firm, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł w przypadku projektu realizowanego przez firmę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy, a 20 mln zł dla pozostałych. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) to 15 mln euro. 

Więcej informacji znajduje się na stronie PO IR w zakładce „Nabory wniosków”.
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Wsparcie_nowatorskich_prac_rozwojowych_rusza_kolejny_konkursz_POIR.aspx