Bezpłatny transport DOOR-TO-DOOR

 

Powiat lęborski świadczy usługę bezpłatnego transportu- door-to- door. Otrzymany przez samorząd grant z PFRON pokrywa w całości koszty przedsięwzięcia, m.in.: zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia kierowcy, asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz pracownika merytorycznego ds. realizacji usługi.

Od czasu uruchomienia usługi do końca listopada 2022 r. z usługi skorzystało 225 użytkowników w tym z pomocy asystenta 143 osoby. Łącznie użytkowników, którzy korzystali wielokrotnie z usługi: 426 w tym korzystających z pomocy asystenta- 300 osób. Przejechaliśmy około 27598 km . Najczęściej użytkownicy korzystali z usług transportu w celach zdrowotnych oraz aktywizacji społecznej.

Przypominamy, że z takiego bezpłatnego transportu realizowanego w ramach projektu mogą skorzystać osoby pełnoletnie, o ograniczonej mobilności, zatem nie tylko dla osoby
z niepełnosprawnościami, ale wszyscy którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikającym z ograniczonej sprawności nawet jeśli niepełnosprawność nie została orzeczona (warunek -widoczne problemy z poruszaniem się).

Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć /bezpłatnie/ opiekun transportu lub opiekun własny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.

Wsparcie przysługuje mieszkańcom powiatu lęborskiego, usługa darmowego transportu świadczona jest na terenie województwa pomorskiego w celu aktywizacji społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej. Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu.

Jak skorzystać z usługi?

  • Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu komórkowego 720 820 006.
  • Zgłosić chęć przejazdu z  odpowiednim, co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
  • Następnie wypełnić wraz z pracownikiem merytorycznym do spraw realizacji usługi formularza zamówienia, podając swoje dane osobowe, termin przejazdu, miejsce wyjazdu, miejsce docelowe, cel podróży oraz zapotrzebowanie na asystę drugiej osoby podczas świadczenia usługi.
  • Możliwy jest kontakt przez sms, a także w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: doortodoor@starostwolebork.pl, istnieje również możliwość złożenia prostego pisma (formularza) oraz zamówienia usługi osobiście
    w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia usługi można pobrać ze strony internetowej Powiatu Lęborskiego.

Dyżur pod wyżej wskazanym numerem telefonu będzie pełnić pracownik w następujące dni tygodnia: od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Starostwa Powiatowego
w Lęborku.

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku – 12 godzin dziennie. Realizujemy
w uzasadnionych przypadkach przejazdy (poza oficjalnymi świętami), także w soboty
i niedziele.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door, udostępnione na stronie: https://www.powiat-lebork.com/w zakładce Projekty Unii Europejskiej „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”.

 

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA CAŁY ZESPÓŁ PROJEKTU DOOR-TO-DOOR SKŁADA NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZYSTKIM NASZYM UŻYTKOWNIKOM

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI

Projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w oparciu o kompleksową usługę indywidualnego transportu door to door.

Całkowita wartość projektu wynosi: 602 024,50 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 507 386,25 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. do 28.02.2023 r.

 

 

Bezpłatny transport
Bezpłatny transport