DOOR TO DOOR - nadal w trasie i bezpłatnie

Z dniem 28.02.2023 r. zakończyło się finansowanie ze środków unijnych usługi indywidualnego transportu door-to-door w ramach   projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”. Informujemy, że zgodnie z deklaracją, we wniosku grantowym, usługa transportowa door-to-door realizowana będzie również w okresie trwałości projektu tj od 01.03.2023 r. do 31.03.2024 r.

Powiat Lęborski w ramach zapewnienia trwałości Projektu nadal będzie realizować usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców z terenu powiatu lęborskiego,
o ograniczonej mobilności, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikających z ograniczonej sprawności. Usługi w ramach trwałości będą realizowane przez okres 13 m-cy tj. do 31.03.2024 r. na dotychczasowych zasadach po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przewozu.
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego w okresie trwałości projektu od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2024 r. nie będzie pobierana opłata za usługę indywidualnego transportu door-to-door.

Usługa realizowana w okresie trwałości finansowana będzie z budżetu Powiatu Lęborskiego.

Realizacja projektu obejmowała okres od 01.09.2021 r. do 28.02.2023 r.

W okresie realizacji projektu mieszkańcy naszego powiatu  korzystali z usług darmowego transportu w celach zdrowotnych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych.

Dzięki usłudze mieszkańcy bezpłatnie docierali np. do punktów świadczących usługi szczepień przeciwko Covid-19, na rehabilitację, do teatru, kina, muzeum, miejsc sakralnych, na szkolenia zawodowe, warsztaty czy załatwić istotne sprawy w instytucjach na terenie województwa pomorskiego.

Od lutego 2022 r. do końca realizacji projektu ze wsparcia w zakresie mobilności skorzystało:

  • 284 użytkowników mających trwałe lub czasowe problemy z mobilnością, w tym z pomocy asystenta 196 osób.
  • 634 użytkowników, którzy korzystali wielokrotnie z usługi w tym korzystających z pomocy asystenta- 464 osób

Przejechaliśmy

  • 40417 km (więcej niż wynosi długość równika - 40076)

Najczęściej użytkownicy korzystali z usługi transportu w celach zdrowotnych oraz aktywizacji społecznej. Najdalsze miejsca województwa pomorskiego do którego zamawiana była usługa to m.in. Starogard Gdański, Jantar, Wandzin, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Ustka, Wejherowo, Bytów, Kościerzyna, Dzierżążno. Zaplanowane wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte i wypracowane przed zakończeniem działań.

Przypominamy

  • Projekt jest skierowany do mieszkańców z terenu powiatu lęborskiego, którzy mają ukończone 18 lat, o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) ale do wszystkich którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikających z ograniczonej sprawności, którzy nie posiadają takiego orzeczenia (co musi zostać potwierdzone przez użytkownika w oświadczeniu-załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door). Kierowca może zweryfikować zasadność oświadczenia o spełnianiu kryteriów do skorzystania z usług transportowych. Usługa transportowa nie może zastępować transportu sanitarnego/medycznego i nie dotyczy przewozu osób leżących.
  • Podstawowym elementem wsparcia jest transport osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego pojazdem dostosowanym do potrzeb użytkowników.

Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć (bezpłatnie) asystent/ opiekun transportu lub opiekun własny, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.

  • Cel przejazdu powinien być powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w szczególności do osób, które potencjalnie mogą wejść lub powrócić na rynek pracy.
  • Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze: społecznym, zdrowotnym, zawodowymi edukacyjnym.
  • Wystarczy zadzwonić numer telefonu komórkowego 720 820 006.

Możliwy jest kontakt przez sms, a także w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: doortodoor@starostwolebork.pl, istnieje również możliwość złożenia prostego pisma (formularza) oraz zamówienia usługi osobiście w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Dyżur pod wyżej wskazanym numerem telefonu będzie pełnić pracownik w następujące dni tygodnia: od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku.

  • Usługę transportu door-to-door należy zamawiać z wyprzedzeniem czasowym co najmniej 7 dni. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W razie braku możliwości zrealizowania usługi transportowej door-to-door zgodnie z zamówieniem (np. ze względu na zbyt dużą liczbę zamówień, ograniczenia taboru przewozowego lub ograniczenia kadrowe), użytkownik/użytkowniczka powinien/powinna otrzyma niezwłocznie na podane dane kontaktowe, informację o braku możliwości zrealizowania usługi w zamówionym terminie.

Bardzo cieszymy się z zaufania, którym nas obdarzono. Dziękujemy za korzystanie z naszej usługi transportowej, która cieszy się dużym zapotrzebowaniem wśród mieszkańców powiatu.