Door-to-door planuje urlop

Informujemy, że  w dniach 10.08.2023 - 31.08.2023 r. usługa transportowa w ramach transportu indywidualnego door-to-door nie będzie świadczona z powodu przerwy urlopowej. Zachęcamy do zaplanowania korzystania z dojazdów z uwzględnieniem planowanej przerwy.

Przypomnijmy, że usługa jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców z terenu powiatu lęborskiego, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). To zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby z trudnościami w poruszaniu się). Usługi transportowe door-to-door świadczone są wyłącznie na terenie województwa pomorskiego w zakresie osiągnięcia celu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Z założenia usługi transportowe door-to-door nie mogą zastępować transportu sanitarnego/medycznego i nie dotyczą osób leżących. Znoszenie i wnoszenie Użytkowników/Użytkowniczek nie należy do obowiązków obsługi transportowej.

Transport dla osób uprawnionych jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door w okresie trwałości projektu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku. Poniżej link do strony:

https://www.powiat-lebork.com/files/download/7064/Regulamin-Zalacznik1.pdf

Z uwagi na dużą ilość zamawianych przewozów w ramach usługi indywidualnego transportu door-to-door przypominamy, że chęć skorzystania z przejazdu należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem przejazdu, jednak nie dłuższym niż 30 dni. W każdym przypadku o możliwości i terminie realizacji usługi door-to -door decyduje kolejność zgłoszeń.

Usługę można zamówić  poprzez następujące środki komunikacji:

  • numer telefonu, pod którym można zamawiać usługę transportową door-to-door  
    720 820 006 (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku), możliwy jest kontakt poprzez sms;
  •  istnieje możliwość zamówienia usługi elektronicznie za pośrednictwem formularza przesłanego na adres e-mail: doortodoor@starostwolebork.pl
  • istnieje możliwość złożenia prostego pisma (formularza) do Starostwa Powiatowego
    w Lęborku;
  •  istnieje możliwość zamówienia usługi osobiście w Starostwie Powiatowym w Lęborku.