Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door

Powiat lęborski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację projektu grantowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w oparciu o kompleksową usługę indywidualnego transportu door-to-door w okresie 01.09.2021 – 30.09.2022 o charakterze usług przewozowych użyteczności publicznych dla mieszkańców powiatu lęborskiego na terenie województwa pomorskiego.

 

Podstawowym elementem wsparcia jest transport osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego pojazdem dostosowanym do potrzeb użytkowników/-czek (w razie konieczności z opiekunem/-ą lub asystentem/-ką) wykonywany bezpłatnie w okresie realizacji projektu.

 

Usługa będzie realizowana w powiązaniu z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności i w oparciu o przyjęty Regulamin usług transportowych, który określa zasady, sposób i minimalne standardy świadczenia usług transportowych door-to-door wdrażanych w ramach projektu.