Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door

Regulamin świadczenia usług

Powiat lęborski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację projektu grantowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w oparciu o kompleksową usługę indywidualnego transportu door-to-door w okresie 01.09.2021 – 30.09.2022 o charakterze usług przewozowych użyteczności publicznych dla mieszkańców powiatu lęborskiego na terenie województwa pomorskiego.

 

Podstawowym elementem wsparcia jest transport osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego pojazdem dostosowanym do potrzeb użytkowników/-czek (w razie konieczności z opiekunem/-ą lub asystentem/-ką) wykonywany bezpłatnie w okresie realizacji projektu.

 

Usługa będzie realizowana w powiązaniu z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności i w oparciu o przyjęty Regulamin usług transportowych, który określa zasady, sposób i minimalne standardy świadczenia usług transportowych door-to-door wdrażanych w ramach projektu.

 

Otrzymany przez samorząd grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa w całości koszty przedsięwzięcia m.in. zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia kierowcy, asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz pracownika merytorycznego ds. realizacji usługi.

Całkowita wartość projektu wynosi: 602 024,50 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 507 386,25 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. do 31.12.2022 r.