Rozpoczęto usługę transportową door-to-door.

 

Powiat Lębork, informuje, że rozpoczął usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”. Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do punktów świadczących usługi szczepień przeciwko COVID-19, na rehabilitację, teatru, szkolenia zawodowe czy załatwić istotne sprawy w instytucjach na terenie województwa pomorskiego. Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu.

Kto może korzystać z bezpłatnej usługi transportowej?

Projekt jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców z Powiatu Lęborskiego o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się wynikające z ograniczonej sprawności. Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć /bezpłatnie/ opiekun transportu lub opiekun własny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu?

Usługę można zamawiać dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu: 720 820 006 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Możliwy jest kontakt przez sms, a także w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: doortodoor@starostwolebork.pl, istnieje również możliwość złożenia prostego pisma (formularza) oraz zamówienia usługi osobiście w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę. Zapotrzebowanie na ww. usługę należy zamawiać z wyprzedzeniem czasowym 7 dni roboczych. Po weryfikacji spełnienia kryteriów i potwierdzeniu wolnego terminu usługi,  użytkownik otrzyma potwierdzenie o możliwości realizacji usługi w planowanym przez niego dniu. Podczas kontaktu z pracownikiem merytorycznym ds. realizacji usług osoba zainteresowana transportem, zostanie poproszona o podanie nie tylko terminu przejazdu, ale także celu transportu oraz zapotrzebowania na np. asystę drugiej osoby podczas usługi.

Prosimy pamiętać, że usługa nie pełni funkcji transportu medycznego/sanitarnego oraz nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door – który znajduje się na stronie: https://www.powiat-lebork.com/starostwo/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-z-potrzeba-wsparcia-w-zakresie-uslug-transportowych-door-to-door-z-terenu-powiatu-leborskiego/regulamin-swiadczenia-uslug-transportowych-door-to-door

Otrzymany przez samorząd grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa w całości koszty przedsięwzięcia m.in. zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia kierowcy, asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz pracownika merytorycznego ds. realizacji usługi.

Projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w oparciu o kompleksową usługę indywidualnego transportu door to door.

Całkowita wartość projektu wynosi: 602 024,50 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 507 386,25 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. do 28.02.2023 r.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. ZAPRASZAMY

Rozpoczęto usługę transportową
Rozpoczęto usługę transportową
Rozpoczęto usługę transportową
Rozpoczęto usługę transportową
Rozpoczęto usługę transportową
Rozpoczęto usługę transportową