ZMIANA REGULAMINU DOOR TO DOOR - okres trwałości

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 31.01.2024 r. dot. przedłużenia okresu trwałości projektu,  zmieniły się zapisy w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door w ww. zakresie.

ZMIANA REGULAMINU DOOR TO DOOR