Zdolni z Pomorza

0606.2017
Współpracujemy z Gminami oraz
Współpracujemy z Gminami oraz Szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wspierania ucznia szczególnie uzdolnionego!
 W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów gimnazjów i szkół podstawowych dotyczące organizacji systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim oraz projektu “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.
1011.2016
Rekrutacja uzupełniająca dla
Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów/uczennic do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”
ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla uczniów/uczennic gimnazjum (klasy 1-3) i szkół ponadgimnazjalnych (klasy 1-3), która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.
0106.2016
Rekrutacja do projektu „Zdolni
Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza”
Powiat Lęborski rozpoczął nabór do projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.
0106.2016
Zdolni z Pomorza
Zdolni z Pomorza
Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez  właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.