ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z BIOLOGII I FIZYKI - POZIOM PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY

Utworzono: 16-11-2021

W dniu 16 listopada podpisano umowę z Wykonawcami na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu biologia i fizyka poziom podstawowy oraz ponadpodstawowy. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie. Na pozostałe przedmioty nie wyłoniono Wykonawców, w związku z tym postępowanie zostanie powtórzone.