Stypendia dla uczestników projektu.

Utworzono: 21-06-2022

Zapraszamy uczniów biorących udział w projekcie “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą do 30 czerwca 2022 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku.