Rekrutacja uzupełniająca na kółka olimpijskie w roku szkolnym 2022/2023

Utworzono: 12-10-2022

W roku szkolnym 2022/2023 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska:

Planowana jest realizacja zajęć kółek olimpijskich w siedzibie uczelni. Zajęcia kółek olimpijskich będą odbywały się w wybrane soboty, spotkania będą trwały jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

 

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 23 października 2022 r. na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

 

Uruchomienie zajęć wszystkich kółek olimpijskich planowane jest w listopadzie.

Szczegółowe harmonogramy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie, zamieszczone zostaną na stronach www poszczególnych kółek.