Współpracujemy z Gminami oraz Szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wspierania ucznia szczególnie uzdolnionego!

Utworzono: 06-06-2017

 W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów gimnazjów i szkół podstawowych dotyczące organizacji systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim oraz projektu “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Spotkanie odbyło się w dwóch turach: o godz. 09.00 w GOKiS Wicko – dla Gminy Wicko i Miasta Łeba oraz o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku - dla Gmin Cewice i Nowa Wieś Lęborska oraz Miasta Lębork.

Program spotkania obejmował następujące punkty:

 1. Otwarcie spotkania – Zebranych przywitały Starosta Lęborski Teresa Ossowska-Szara oraz Wicestarosta Elżbieta Godderis.
 1. System doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie lęborskim – został omówiony przez Panią Bożenę Murawską (doradca zawodowy – konsultant powiatowy, zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”)
  • Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie lęborskim (ankiety dla uczniów, dyrektorów szkół, doradców zawodowych).
  • Plan wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.
  • Identyfikacja osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach.
  • Program nauczania na poszczególnych poziomach edukacji, obszary celów szczegółowych.
  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (wprowadzenie).
  • Poradnictwo indywidualne w PPP w Lęborku (opinie i orzeczenia).
  • Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
  • Udział Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w realizacji zadań doradztwa zawodowego i wspieranie działań konsultanta wojewódzkiego i konsultantów powiatowych województwa pomorskiego.
 1. Projekt “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” – został przedstawiony przez Grzegorza Popina (opiekuna pedagogiczno-dydaktycznego w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”)
  • Omówienie form wsparcia na rok szkolny 2017/2018.
  • Omówienie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

 

Współpraca Powiatu Lęborskiego z Gminami leżącymi na obszarze powiatu (w tym szkołami gimnazjalnymi i podstawowymi) ma przyczynić się do kompleksowego wsparcia uczniów w celu umożliwienia im świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz w celu umożliwienia „szlifowania talentów” poprzez dodatkowe formy wsparcia.

 

Projekty „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” oraz „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Współpracujemy z Gminami oraz
Współpracujemy z Gminami oraz
Współpracujemy z Gminami oraz
Współpracujemy z Gminami oraz
Współpracujemy z Gminami oraz
Współpracujemy z Gminami oraz
Współpracujemy z Gminami oraz
Współpracujemy z Gminami oraz