Zrealizowano drugi etap projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

Do II etapu aktywizacji społeczno – zawodowej zrekrutowano grupę 52 osób:    

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 11 osób,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 12 osób,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 13 osób,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 9 osób,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 5 osób,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 4 osoby.

 

Grupę stanowiły w 100% osoby nieaktywne zawodowo – niezarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy, deklarujące podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału
w projekcie.

 

Instytucje pomocy społecznej:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

 

oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Lęborku „Jesteśmy Razem” realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców /podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku realizowało działania z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu: m. in. doradztwo zawodowe, kursy i staże, zgodnie
z Indywidulanym Planem Działania oraz z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy:

- 33 osoby podjęły trzymiesięczny staż zawodowy.  

- 33 osoby ukończyły kursy zawodowe, które umożliwiły nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym:

 

- kurs sprzedawcy z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń do 1kV

- pomoc kuchenna z eksploatacją urządzeń energetycznych do 1kV

- kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej

- kurs komputerowy ECDL BASE

- kurs pokojowej z eksploatacją urządzeń energetycznych do 1kV

- kurs komputerowy ECDL moduł A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne wraz z egzaminem

- kurs krawiecki

- kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń do 1kV wraz z egzaminem

- kurs podstawy obsługi programu AutoCad wraz z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń do 1kV

- kurs opiekun osób zależnych uprawniającego do wykonywania zawodu Siostry PCK

- kurs kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej wraz z ECDL moduł e-Citizen

- kurs roboty murarsko - tynkarskie

- kurs księgowości z certyfikatem ECDL moduł B4 arkusze kalkulacyjne

- kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym

- kurs spawania metodą MAG 135.

 

W chwili obecnej trwa trzeci etap realizacji  projektu – zrekrutowano trzecią  grupę uczestników i podjęto kolejne działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego.