Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły”

Dnia 25 lipca 2018 roku Uchwałą nr 407/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego dokonano zmiany załącznika do Uchwały nr 377/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.04.2018 roku. 

Treść zaktualizowanego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” w załączeniu.