„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” - piknik naukowy

28 września 2018 roku na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, dzięki uprzejmości i gościnności Pani Dyrektor Katarzyny Wach, odbył się piknik naukowy - „FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW”.

 

Piknik naukowy został zorganizowany na zakończenie projektu „Otwarte umysły”, miał on charakter edukacyjny, eksperymentalny, doświadczalny i naukowy. Celem realizacji tego wydarzenia było przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań i kreatywności u uczniów oraz nabycie nowych umiejętności i doświadczeń poprzez zabawę.

W programie pikniku znalazły się m.in.:

  • naukowe „Science Show” z dużą ilością pokazów i eksperymentów,
  • możliwość odwiedzenia ośmiu stacji badawczych (chemia ognia, ciekły azot, implozja, elektryczność, człowiek, odkrywamy kosmos, zagadki logiczne, roboty),
  • konkurencje rozwijające twórcze myślenie.

 

W pikniku udział wzięli uczniowie szkół, dyrektorzy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby. W tak ważnym dniu nie zabrakło również obecności Teresy Ossowskiej-Szarej, Starosty Lęborskiego oraz Elżbiety Godderis, Wicestarosty Lęborskiego, które podkreślały wagę pozyskanych dodatkowych środków finansowych na rozwój edukacji i szkół Powiatu Lęborskiego.

 

Przypominamy, że dzięki projektowi „Otwarte umysły”:

  • uczniowie wszystkich szkół Powiatu Lęborskiego skorzystali z form wsparcia kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy:

- bezpłatnych dodatkowych zajęć,

- wyjazdów edukacyjnych do szkół wyższych i innych podmiotów,

- warsztatów kreatywności i innowacyjności;

  • nauczyciele podnieśli swoje kompetencje i umiejętności, m.in. w zakresie wykorzystywania sprzętu urozmaicającego proces nauczania i kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów (np. przy użyciu tablic multimedialnych oraz innych narzędzi TIK);
  • wszystkie szkoły Powiatu Lęborskiego zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i narzędzia cyfrowe, a także materiały dydaktyczne i biurowe o łącznej wartości ponad 1 mln złotych.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową owocną współpracę i zaangażowanie w realizację działań projektowych.

 

„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -
„FESTIWAL OTWARTYCH UMYSŁÓW” -