Konferencja Rozwój kształcenia ogólnego w powiecie lęborskim

W dniu 24 lutego 2017 roku, o godz. 10.00, w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku odbędzie się konferencja pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Lęborskim".  Konferencja jest zorganizowana w związku z realizacją projektu „Otwarte umysły” ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie chęci przybycia do dnia 21.02.2017 r. pod nr. tel. 59 848 08 67 lub 59 863 28 59 lub drogą e-mail: ksztalcenie@starostwolebork.pl.

Program konferencji

10:00 - 10:15  Uroczyste otwarcie konferencji
Starosta Lęborski - Teresa Ossowska - Szara

10:15 - 10:35  Przyszłość szkolnictwa w świetle reformy edukacji w 2017 r.
Pomorski Kurator Oświaty – Monika Kończyk

10:35 - 10:50  Działania Powiatu Lęborskiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Wicestarosta Lęborski – Elżbieta Godderis

10:50 - 11:00  Rozwój szkolnictwa Powiatu Lęborskiego poprzez realizowane projekty
Kierownik Referatu Programów Pomocowych – Katarzyna Dampc

11:00 - 11:20  O uniwersalizmie i wielowymiarowości kompetencji kluczowych w kontekście edukacji
Sopocka Szkoła Wyższa – dr Anna Szymczak, prof. nadzw. SSW

11:20 - 11.30  Przerwa kawowa

11:30 - 11:55  Zarządzanie czasem jako podstawa do rozwijania kompetencji kluczowych i kreatywności
Akademia Morska w Gdyni – Małgorzata Szczerkowska, Certyfikowany trener biznesu

11:55 -12.10    Rozwój kształcenia ogólnego w ramach projektu „Otwarte umysły”
Koordynator projektu – Ewelina Obolewska

12.10 - 12.40  Pokazy uczniów biorących udział w projekcie „Otwarte umysły”

12.40 - 12.50  Dyskusja, pytania uczestników
Moderator –  dr inż. Monika Zajkowska

12.50 - 13.00  Podsumowanie konferencji
Starosta Lęborski – Teresa Ossowska - Szara