Powiat Lęborski planuje realizację „panelu eksperckiego” dla nauczycieli w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”.

 Powiat Lęborski planuje realizację  „panelu eksperckiego” dla nauczycieli w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”. Zachęcamy do wpisywania się na listy u pracowników merytorycznych  wszystkich chętnych nauczycieli szkół Powiatu Lęborskiego:

- Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku,
- Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu,
- Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Wojtyły w Lęborku
Listy posłużą do oszacowania ogólnej liczby osób zainteresowanych udziałem w tej formie wsparcia.
Zgłoszona propozycja panelu eksperckiego dotyczy MNEMOTECHNIK I TAJEMNIC PAMIĘCI W PRACY Z UCZNIAMI. Przewidziany czas trwania to 3 godziny. Zagadnienia poruszane na spotkaniu to m. in. :
- Jak działa pamięć? Jakie są rodzaje pamięci? W jaki sposób mózg człowieka zapamiętuje?
- Techniki pamięciowe – czyli w jaki sposób zapamiętać, aby nie zapomnieć; nowoczesne technologie.
- Mindmapping, jako jedna z mnemotechnik.
- Co należy robić aby usprawnić pamięć – przedstawienie dobrych praktyk.
Udział w panelu jest bezpłatny i nie wiąże się z uczestnictwem w innych działaniach projektowych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania chęci uczestnictwa!