Rekrutacja do projektu Otwarte Umysły

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „OTWARTE UMYSŁY”

 

W dniu 22 września 2016 roku rusza rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Otwarte umysły”!!!!!!

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 22 września 2016 roku do 7 października 2016 roku u Specjalisty ds. rekrutacji w sekretariacie swojej szkoły.

Rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów poszczególnych szkół opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) oraz
w ulotce informacyjnej.

Uczestnikom zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne i biurowe oraz możliwość korzystania z wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

O projekt pytaj w swojej szkole!!!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z dokumentami: