Rekrutacja uzupełniająca dla nauczycieli/nauczycielek do projektu „Otwarte umysły”

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla nauczycieli/nauczycielek, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Rodzaje form wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

- Szkolenie doskonalące dla nauczycieli/nauczycielek „Kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”

- sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2016/2017:

  • sieć języka niemieckiego
  • sieć języka angielskiego
  • sieć przyrodnicza, eksperymenty w szkole
  • sieć matematyczna