Rekrutacja uzupełniająca do projektu „OTWARTE UMYSŁY” na rok szkolny 2017/2018

 Na podstawie § 9 ust. 3 i § 10 ust. 3  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2017/2018) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek, dla których przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, proszę pytać:
-w przypadku uczniów - u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (sekretariat szkoły)
-w przypadku nauczycieli - u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.