Europejski Bank Inwestycyjny

Zajmuje się udzielaniem pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak:

  • Spójność i konwergencja regionów UE 
  • Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 
  • Programy ochrony środowiska 
  • Badania, rozwój i innowacje 
  • Transport 
  • Energia

http://www.eib.org/